Privacy statement


MCM Dancing

Privacy statement


MCM Dancing is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.mcmdancing.com info@mcmdancing.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

MCM Dancing verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Geboortedatum - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - Bankrekeningnummer


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

MCM Dancing verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

MCM Dancing bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk met een maximum van 10 jaar i.v.m. de mogelijke controle van de Nederlandse belangdienst betreft de controle op leeftijd van de leerlingen m.b.t. de al dan niet verschuldigde BTW welke MCM Dancing in rekening dient te brengen bij leerlingen van 21 jaar en ouder. En om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden:

MCM Dancing verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerker overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mcmdancing.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.


Copyright @ All Rights Reserved